Nemzetközi projekt a biztonságosabb, megbízhatóbb és energiahatékony intelligens rendszerek és okoseszközök érdekében

Az IncQuery Labs Kft. az ELTE-Soft NKft.-vel közösen támogatást nyert a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, hogy részt vegyen az ITEA3 keretprogram OPENCPS elnevezésű nemzetközi projektjében. A kutatói és ipari szereplőket egyaránt összefogó 3 éves projektben magyar mellett, svéd, finn és francia szervezetek vesznek részt.

A nemzetközi együttműködés célja, hogy egy olyan egységes módszertant fejlesszen ki, amely választ ad manapság egyre elterjedtebb intelligens rendszerek alkalmazkodási, megbízhatóság és kiszámíthatósági követelményeire. Tekintve, hogy a konvencionális, mérnöki fejlesztési módszerek mára már nem képesek biztosítani ezeket a feltételeket, integrált eljárások szükségesek, melyek lefedik az adott eszközök teljes életciklusát. Az OPENCPS projekt ezekre az igényekre nyújt megoldást, olyan modellezési és szimulációs eszközök és egységes módszertan kifejlesztésével, melyek javítják a validáció, a verifikáció és a tesztelés hatékonyságát és támogatják a különböző szabványok és eszközök közötti kommunikációt.

Mindezen célokat a projekt nyílt forrású eszközökbe integrálva tervezi megvalósítani, biztosítva ezáltal a széleskörű disszeminációt, az érintett szereplők hatékonyabb együttműködését és a minél elterjedtebb ipari alkalmazhatóságot.

A projekt eredményei hatással lesznek mindennapi életminőségünkre is, azáltal, hogy az ún. okoseszközök biztonságosabbá, megbízhatóbbá és energiahatékonyabbá válnak az integrált modellvezérelt fejlesztésnek és szimulációnak köszönhetően.

Projektvezető: Dr. Horváth Ákos, IncQuery Labs Kft.
Kontakt: opencps@incquerylabs.com
Projekt honlap: https://www.opencps.eu/